Gjennom engasjement, høy motivasjon og innovative løsninger, skal vi utvikle og levere produkter og tjenester som skaper gode relasjoner til våre kunder.

Sentralt forankret i vår forretningsidé, er vårt ønske om å tilby våre kunder en opplevelse som bygger relasjoner for fremtidig samarbeid. Med en god og tverrfaglig kompetanse fra nesten 60 medarbeidere, er vi en solid og pålitelig underleverandør til både norske og internasjonale industribedrifter.

Fokus og styring av HMS-aktiviteter er en integrert del av vår hverdag, og verdsettes som virkemiddel for arbeidsmiljø og trivsel, samt som konkurransefortrinn og markedsverktøy. Vi ble høsten 2014 sertifisert iht. OHSAS 18001. Dette var en viktig milepæl både mht. å jobbe enda mer systematisk med HMS, samt mht. å bevise dette overfor våre samarbeidspartnere.