Om oss

Mjøs Metallvarefabrikk er en erfaren og innovativ leverandør av mekaniske produkter og tjenester, til både norske og internasjonale industribedrifter. Vi tilbyr utvikling og produksjon av skreddersydde løsninger, med «in-house» kapabilitet innen hele produksjonskjeden – fra støping og maskinering til sammenstilling og testing.

Gjennom en kombinasjon av moderne teknologi, dyktige medarbeidere og et sterkt kundefokus, leverer vi optimaliserte og konkurransedyktige produkter.

Historien om Mjøs

Bedriften vår har lange tradisjoner innenfor fagområdene støping og maskinering – disse kan spores helt tilbake til 1865. Dette vil si at vi i 2015 kunne se tilbake på en 150 år gammel historie. Mye har selvsagt endret seg oppover i historien – kundegruppe, produksjonsutstyr og -metoder, infrastruktur og ikke minst krav fra kunder, myndigheter, leverandører, omgivelser og alle medarbeiderne som bidrar i verdiskapningen.

Opprinnelsen

Opprinnelig var kundene våre lokale bønder og virksomheter, og senere grossister i Bergensområdet. Produktspekteret var bredt og omfattet alt fra enkle beslag og dørvridere, til etter hvert å konsentreres rundt et bredt utvalg av ulike typer kraner og ventiler.

Vårt hovedprodukt

I dag er Jets Vacuumarator™ vårt hovedprodukt, i tillegg til et bredt spekter av komponenter og produkter til andre kunder innen det maritime markedet, subsea og energi.

Som for øvrig på Vestlandet, er Osterøy preget av et kupert fjordlandskap. Små bygder med til dels krevende infrastruktur, gav grobunn for en mangfoldig industri hvor nøkternhet og pågangsmot har preget bedriftskulturen. Dette er fortsatt kjennetegn for Osterøy-industrien.

Lokasjon og fasiliteter

Mjøs Metallvarefabrikk AS er lokalisert på Osterøy, like nord for Bergen. Her har vi ca. 5000m2 med moderne produksjonslokaler, og vi har satset tungt på fremtidsrettet produksjonsutstyr og teknologi – med spesiell fokus på automatisering.

Alle våre bygninger er koblet opp mot en felles varmesentral med miljøvennlige energibrønner. Dette gir energibesparende oppvarming inkl. gjenvinning av spillvarme, samt muliggjør passiv kjøling for å holde en konstant temperatur i våre lokaler – sommer som vinter.

Teknologi

Mjøs Metallvarefabrikk AS har en klar målsetning om å være ledende i bruk av moderne teknologiske løsninger for å sikre konkurransedyktig og bærekraftig produksjon av mekaniske komponenter og produkter. Dette krever vedvarende fokus og kontinuerlig utvikling av vår egen organisasjon og de teknologiske hjelpemidlene vi benytter oss av.

For å sikre dette, gjennomfører vi en rekke interne utviklingsprosjekter, samt deltar i omfattende samarbeidsprogrammer med anerkjente industripartnere og forskningsmiljøer. Vi legger dessuten stor vekt på å holde en tett dialog med relevante utdanningsinstitusjoner – både for å sikre rekruttering av fremtidige medarbeidere og for å formidle industriens krav og forventinger til de respektive utdanningsmiljøene.

På lag med Jets™

Vår største og viktigste kunde og samarbeidspartner er Jets™. Jets™ er et internasjonalt konsern med fremtidsrettede løsninger for vakuum sanitærsystemer. En viktig del av dette systemet er Vacuumarator™ pumpen som ble lansert i 1986. Vår misjon er å videreutvikle og tilvirke denne enheten på en slik måte at Jets™ forblir en sterk og innovativ aktør i det internasjonale markedet vedrørende leveranse av vannbesparende og energieffektive sanitærløsninger.

Jets™ med sine produkter har bidratt i stor grad til at vi har styrket oss kontinuerlig i forhold vår målsetting om å være en totalleverandør.

Besøk jetsgroup.com

SafeStream™ fiskepumper

SafeStream™ fiskepumper er designet og utviklet av Mjøs Metallvarefabrikk AS. Vi er lokalisert i en fjord på vest-kysten av Norge og dette har gjort at det er naturlig for oss å utvikle og levere innovative maritime løsninger.

Samfunnsansvar

Vi tar samfunnsansvaret vårt på alvor med et sterkt engasjement for åpenhet, bærekraft og miljø. Vi arbeider for en bærekraftig produksjon gjennom vedvarende fokus på grønne teknologier og prosesser. Ved å fremme åpenhet i alle våre aktiviteter, sikrer vi etisk forretningspraksis og bidrar til å beskytte miljøet for fremtidige generasjoner.

Sertifiseringer

Kvalitet skal styres gjennom målrettet og systematisk arbeid, oppmuntret av trivsel og yrkesstolthet.Vi har investert mye tid i å etablere vårt ledelsessystem basert på ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Vi ser på dette som en god investering som gir oss et godt grunnlag for å ivareta både eksterne og interne krav, samt et godt grunnlag for systematisk forbedring og styring av våre prosesser.

Vårt mål er at ledelsessystemet skal være enkelt, hensiktsmessig og lett forståelig – hvor kunden og omgivelsene alltid er i fokus.

Vi er sertifisert iht. alle de nevnte standardene ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018.