Sertifiseringer

Vår bedrift er stolt av å være sertifisert i henhold til ledelsessystemer for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø. Dette betyr at vi har etablert strukturerte rammer og praksiser som styrer vår virksomhet på en bærekraftig og ansvarlig måte.Sertifiseringene er en bekreftelse på vårt ønske om å være en ansvarlig aktør i samfunnet. Vi tror at vår forpliktelse til kvalitet, bærekraft og velferd ikke bare gjør oss til en pålitelig partner, men også en positiv kraft for forandring i verden rundt oss.

ISO 9001

Kvalitetssystemet sikrer at vi opprettholder strenge standarder gjennom hele produksjonsprosessen. Dette sikrer pålitelighet, konsistens og overlegenhet i våre produkter og tjenester. Ved å implementere kvalitetssystemer viser vi vår forpliktelse til å oppfylle kundenes behov og forventninger på en pålitelig måte.

ISO 14001

Ytre miljø og bærekraft er avgjørende i dagens verden. Vår sertifisering for ytre miljø bekrefter vårt engasjement for å redusere vår påvirkning på naturen. Vi tar aktive skritt for å minimere ressursbruk, avfall og karbonavtrykk, og dermed bidra til en mer bærekraftig fremtid.

ISO 45001

Sertifiseringen for arbeidsmiljø viser vår omsorg for våre ansattes velferd. Vi jobber kontinuerlig for å skape trygge, sunne arbeidsforhold som fremmer trivsel og produktivitet. Dette forplikter oss til å sikre at våre medarbeidere jobber i et miljø som tar hensyn til deres helse, sikkerhet og trivsel.