Samfunnsansvar

Vi tar samfunnsansvaret vårt på alvor med et sterkt engasjement for åpenhet, bærekraft og miljø. Vi arbeider for en bærekraftig produksjon gjennom vedvarende fokus på grønne teknologier og prosesser. Ved å fremme åpenhet i alle våre aktiviteter, sikrer vi etisk forretningspraksis og bidrar til å beskytte miljøet for fremtidige generasjoner.

Åpenhet

Fra og med 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Den skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Mjøs Metallvarefabrikk AS omfattes av loven og har gjennomført aktsomhetsvurderinger av samtlige leverandører og forretningspartnere.

Bærekraft

Bærekraft er kjernen i vår tids globale utfordringer, og vi er med å ivareta dette ansvaret. I tråd med FNs bærekraftsmål, som bl.a. fremmer ansvarlig bruk av havressurser og bærekraftig utvikling, representerer innovasjonen innen fiskepumper en viktig milepæl; pumpene spiller en viktig rolle i å bevare fiskevelferd og redusere stress og skader på fisken. Det samme gjør vår leveranse av vakuumpumper som bidrar til energieffektive og vannbesparende sanitærløsninger.

Dette er resultat fra innovasjon gjennom investering i forskning og utvikling for å kunne bidra at fremtidige generasjoner vil ha tilgang til sunne økosystemer og ressurser.

Sertifisering i henhold til ISO 14001-standarden, bekrefter selskapet sitt engasjement for miljøansvar – som innebærer effektiv ressursforvaltning, reduksjon av miljøpåvirkninger og et kontinuerlig fokus på bærekraft i hele produksjonsprosessen.

Miljø

Vi har en klar målsetting om å oppnå og bevise en sunn miljøprestasjon.
Viktige fokusområder for vår miljøprestasjon er knyttet til:

Produktforbedring
Bidra til bærekraftige løsninger hos våre kunder

Energiledelse
Effektiv utnyttelse av tilført energi og råvare

Nærmiljø
Minst mulig påvirkning av ytre miljø

Ved å opprettholde og videreutvikle vårt miljøtankesett skal dette resultere i både økonomiske gevinster og miljøgevinster
– og styrke vårt omdømme som en bærekraftig aktør