Totalleverandør

Fra tanke til virkelighet - vi tar deg gjennom hele reisen. Som totalleverandør tar vi hånd om alt: idé, utvikling, produksjon og verifisering av det endelige produktet.

Våre tjenester

Produktutvikling

Vi bidrar i stor grad med leveranse av tekniske tjenester – produktutvikling, produksjonstilpasning, produksjon av prototyper og forbedring av produksjonsmetoder.

Produktutvikling og produksjonstilpasning:
En stor del av våre leveranser innebærer produktutvikling, hvor vi skreddersyr produktløsninger for våre kunder. Vi utfører både komplette utviklingsprosjekter, eller deltar i samarbeidsprosjekter – typisk for å sikre fokus på produksjonstilpasning av produktet (design for produksjon).

Produksjonsteknikk:

  • Produksjonsoptimalisering av volumprodukter
  • Problemløsning og prototype produksjon
  • Høyt fokus på automatisering og robuste tilvirkningsprosesser

Støping og modellframstilling

Vi utfører modellproduksjon både for vår egen støperiavdeling og på oppdrag fra eksterne kunder. Eget støperi gir oss god tilgang på støpegods i bronselegeringer, samt mulighet til meget hurtig fremstilling av prototyper ved at vi innehar alle prosesser i eget hus. Kunnskap og erfaring mht. støpeprosesser er dessuten en verdifull ressurs ved utvikling av nye produkter, samt ifm. anskaffelse og maskinering av støpegods generelt.

Vårt eget støperi bidrar til bærekraftig bruk av materialer – både gjennom minimalt materialforbruk som følge av høy presisjon i støpegodset, og gjennom gjenbruk av spon fra egne maskineringsprosesser.

Maskinering

Langsiktig investering i moderne produksjonsutstyr, gjør at vi dekker et bredt spekter av maskineringstjenester – fra prototyper og skreddersydde løsninger – til ubemannet produksjon av store serier. Vårt DAK/DAP-system bidrar til en effektiv og nøyaktig programmering av alt fra enkle operasjoner til 3-dimensjonale friformflater.

Avansert produksjonsteknologi og -kompetanse er sentrale satsningsområder for å oppnå automatisert tilvirkning av komplekse komponenter.

Variert maskinpark med bredt produktspekter:

  • Maks. kapasitet – Horisontal dreiing: ø660 / l=2000
  • Maks. kapasitet – Vertikal dreiing: ø1600 / h=1000
  • Maks. kapasitet – Fresing: ø1200 / h=1000

Sammenstilling og testing

Som følge av utviklingen mot stadig mer modulbaserte produkter, tilbyr vi i økende grad våre kunder komplette, sammenstilte produkter. Dermed oppnås reduserte kostnader mhp. administrasjon, transport og håndtering.

Gjennom arbeidet med Jets™-pumpene har vi opparbeidet oss solide rutiner for effektiv montasje som sikrer god kontroll med produktets kvalitet.

Kontroll og dokumentasjon

Våre kunder har strenge krav til styrt kontroll, testing og dokumentasjon av produkter, gjennom hele produksjonsprosessen. For at vi på en god og tillitsfull måte skal kunne verifisere at våre kvalitetsprodukter overholder kundens spesifikasjoner, har vi gjennom flere år investert mye i våre kontroll- og testprosesser. Med våre 4 CMM-målemaskiner fra Zeiss kan vi dokumentere de fineste toleranser, og de mest komplekse geometrier. Dokumentasjonspakkene skreddersys etter kundens behov.

I takt med økende eksterne og interne krav til registreringer og dokumentasjon, blir vårt styringssystem kontinuerlig forbedret slik at det er tilpasset, hensiktsmessig og effektivt.

Tekniske tjenester

Langsiktig investering i moderne produksjonsutstyr, gjør at vi dekker et bredt spekter av maskineringstjenester – fra prototyper og skreddersydde løsninger – til ubemannet produksjon av store serier. Vårt DAK/DAP-system bidrar til en effektiv og nøyaktig programmering av alt fra enkle operasjoner til 3-dimensjonale friformflater.

Avansert produksjonsteknologi og -kompetanse er sentrale satsningsområder for å oppnå automatisert tilvirkning av komplekse komponenter.

Variert maskinpark med bredt produktspekter:

  • Maks. kapasitet – Horisontal dreiing: ø660 / l=2000
  • Maks. kapasitet – Vertikal dreiing: ø1600 / h=1000
  • Maks. kapasitet – Fresing: ø1200 / h=1000